• ۰۲۱-۸۸۵۱۸۹۴۴

جلسات پخش و تحلیل فیلم

جلسات هفتگی پخش و نقد فیلم و مکالمه آزاد

 

کالج سروانتس با برگزاری جلسات پخش فیلم در محل آموزشگاه و به بحث و نقد گذاردن نمایش توسط زبان آموزان حاضر به ارتقاء سطح دانش و تسط مکالمه زبان آموزان خود مبادرت نموده است. این جلسات که پس از دوران کرونا دچار وقفه شده بودند از پاییز امسال به صورت مستمر و هر دو هفته یک بار برگزار خواهند گردید. 

زمان برگزاری جلسات غروب جمعه هر دو هفته یکبار می باشد.

بالا