موسسه سروانتس برای دوره جدید ویژه صبح روزهای شنبه و چهارشنبه سطح A1-1 زبان آموز می پذیرد

 

  • شروع دوره از تاریخ 17 مهر  ماه 1398
  • روزهای شنبه چهارشنبه ، ساعت 10:00 تا 11:30
  • خاتمه دوره 29 آبان ماه

 

برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید