موسسه سروانتس برای دوره جدید ویژه روزهای زوج سطح A1-2 زبان آموز می پذیرد

 

  • شروع دوره از تاریخ 26 مهر ماه 1398
  • روزهای جمعه ، ساعت 10:00 تا 13:00
  • خاتمه دوره 8 آذر ماه

 

برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید