موسسه سروانتس برای دوره جدید ویژه روزهای زوج سطح A1-4 زبان آموز می پذیرد

 

  • شروع دوره از تاریخ 1 تیر ماه 1398
  • روزهای شنبه و چهارشنبه ، ساعت 18:30-17:00
  • خاتمه دوره 19 مرداد ماه 

 

برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید