موسسه سروانتس برای دوره جدید ویژه روزهای زوج سطح A1-2 زبان آموز می پذیرد

 

  • شروع دوره از تاریخ 28 اردیبهشت  ماه 1398
  • روزهای زوج ، ساعت 18:30-17:00
  • خاتمه دوره 29 خرداد ماه

 

برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید