شروع دوره آمادگی آزمون DELE  سطح C1

  • شروع دوره از تاریخ 14 مهر ماه 1397
  • روزهای زوج، ساعت 21:00 - 18:00
  • طول دوره 42 ساعت
  • هزینه دوره 10،000،000 ریال

 

برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید