موسسه سروانتس برای دوره جدید ترمیک ویژه روزهای جمعه سطح A1 زبان آموز می پذیرد

 

  • شروع دوره از تاریخ 6 مهر ماه 1397
  • روزهای جمعه ، ساعت 12:00-9:00
  • طول دوره هفت هفته

 

برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید