• ۰۲۱-۸۸۵۱۸۹۴۴

به اطلاع می رساند تمامی آزمونهای دوره ها که در دو هفته گذشته به دلیل شرایط موجود با تعویق مواجه شده بودند در روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته برگزار خواهند شد. 

ساعت امتحان در پورتال موسسه قابل مشاهده می باشد.

https://portal.lanmis.com/aux/cervantescollege/login

بالا