• ۰۲۱-۸۸۵۱۸۹۴۴

 

 

آیا ثبت نام در کالج سروانتس به صورت حضوری انجام می پذیرد؟
خیر. تمامی مراحل ایجاد اکانت تا ثبت نام در کالج سروانتس به صورت آنلاین و از طریق پورتال موسسه صورت می پذیرد.
برای دسترسی به پورتال کالج به نشانی portal.cervantes.ir یا بخش ثبت نام آنلاین در منوی سایت مراجعه فرمایید.
به جهت آشنایی با مراحل مربوطه می توانید به بخش توضیحات موجود در منوی راهنمای سایت/راهنمای ثبت نام آنلاین مراجعه بفرمایید.
آیا ثبت نام در کالج سروانتس به صورت حضوری انجام می پذیرد؟
خیر. تمامی مراحل ایجاد اکانت تا ثبت نام در کالج سروانتس به صورت آنلاین و از طریق پورتال موسسه صورت می پذیرد.
برای دسترسی به پورتال کالج به نشانی portal.cervantes.ir یا بخش ثبت نام آنلاین در منوی سایت مراجعه فرمایید.
به جهت آشنایی با مراحل مربوطه می توانید به بخش توضیحات موجود در منوی راهنمای سایت/راهنمای ثبت نام آنلاین مراجعه بفرمایید.

 

 

بالا