موسسه سروانتس برای دوره جدید ترمیک ویژه روزهای جمعه سطح A1 زبان آموز می پذیرد

 

  • شروع دوره از تاریخ 3 آذر ماه 1397
  • روزهای جمعه ، ساعت 17:00-18:30
  • طول دوره هفت هفته

 

برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید