موسسه سروانتس برای دوره جدید فشرده ویژه روزهای زوج سطح A1-2 زبان آموز می پذیرد

 

  • شروع دوره از تاریخ 14 آبان ماه 1397
  • روزهای زوج ، ساعت 14:00-17:00
  • طول دوره 2 هفته و نیم

 

برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید