موسسه سروانتس برای دوره جدید ترمیک سه روز در هفته سطح A2 زبان آموز می پذیرد

 

  • شروع دوره از تاریخ 28 مهر ماه 1397
  • روزهای زوج، ساعت 19:30-18:00

 

*** در این دوره کتاب Nuevo Prisma A2 به صورت کامل تدریس خواهد شد

 

برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید