موسسه سروانتس برای دوره جدید ترمیک فشرده سطح A2 زبان آموز می پذیرد

 

  • شروع دوره از تاریخ 25 مرداد ماه 1397
  • روزهای فرد ، ساعت 18:00 - 15:00

 

**   برای شرکت در این دوره تعیین سطح ضروری است

*** در این دوره کل کتاب Nuevo Prisma A2  تدریس خواهد شد

 

برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید