موسسه سروانتس برای دوره جدید ترمیک فشرده سطح A1 زبان آموز می پذیرد

 

  • شروع دوره از تاریخ 13 مرداد ماه 1397
  • روزهای زوج ، ساعت 18:00-15:00

 

*** در این دوره  دروس 4 تا 12 از کتاب Nuevo Prisma A1  تدریس خواهد شد

*** شرکت در این دوره مستلزم گذراندن دوره A1-1 (دروس یک تا سه از کتاب Nuevo Prisma ) می باشد

 

برای ثبت نام به فرم ثبت نام در سایت موسسه زبان اسپانیایی سروانتس مراجعه فرمایید